Poruchy spánku

Poruchy spánku majú tri základné prejavy – nespavosť, nadmerná denná ospalosť, chovanie či pohyby v spánku vybočujúce z bežného stavu – teda napríklad námesačnosť.

Potreba spánku a jeho dĺžky je individuálna, ovplyvňuje ju genetika a rad ďalších faktorov. U zdravých dospelých jedincov sa pohybuje medzi siedmimi až ôsmimi hodinami spánku denne, niektorí ľudia sa však aj po piatich hodinách spánku cítia dostatočne odpočinutí.

Ako spoznáte, že máte problém so spánkom?

Predovšetkým je dôležité, ako často poruchami spánku trpíte. Nie každý problém so zaspávaním  musí nutne znamenať chorobu. Neľahké zaspávanie, nepokojný spánok a pocit únavy môže prameniť z iných príčin, ako sú napr. rodinné pomery, stresujúca a mentálne vyčerpávajúca práca,  práca vo viaczmenných prevádzkach, životný štýl s nadmerným stresom, nedostatok pohybu, nepravidelné líhanie do postele, fajčenie a ďalšie.

Pokiaľ však pociťujete nemožnosť zaspať a spať počas 1 mesiaca, treba navštíviť lekára.

Nespavosť je problémom skôr u žien, najmä v období  menopauzy. Výskyt nespavosti výrazne stúpa aj s vekom.

Dlhodobá nespavosť môže so sebou prinášať značné zdravotné riziká.

Zdravotné následky nespavosti sú:

  • 2x vyšší výskyt srdcovej ischemickej choroby 
  • 2x vyšší výskyt ochorení tráviaceho  traktu
  • 2x vyšší výskyt ochorení chrbtice  
  • 3x viac súbežných bolestí  hlavy
  • 4x viac depresií  
  • oslabenie imunity

Vplyvom porúch spánku dochádza k zvýšenému vyplavovaniu stresových hormónov a  k zmenám krvného tlaku a srdcovej akcie, zvyšuje sa hladina cholesterolu. Pokiaľ sa nespavosť nelieči, dochádza k prehlbovaniu dopadu ostatných ochorení na organizmus človeka. Únava z nedostatku pravidelného spánku alebo pokles pozornosti zavinia 20 – 30 % všetkých cestných nehôd.

Spánok má priaznivý vplyv nielen na priebeh infekcií, ale aj na pooperačné stavy a hojivé procesy. Nedostatok spánku pôsobí na tieto postupy opačne.