Ako ste na tom so spánkom?

Epworthská škála spavosti

Driemete alebo zaspávate v nižšie uvádzaných situáciách ? (Nejde o pocit únavy.) Táto otázka sa týka vášho bežného života v ostatnom čase. Ak ste nasledujúce situácie neprežili, skúste si predstaviť, ako by vás mohli ovplyvniť. Vyberte v nasledujúcej škále najvhodnejšie číslo odpovede ku každej nižšie uvedenej situácii.

Vyberte si najvhodnejšiu odpoveď ku každej nižšie uvedenej situácii